TOP Ö 7.3: Besprechungspunkt: Konjunkturprogramm II - Förderbereich kommunale Straßen (Lärmschutzmaßnahmen); hier: beantragte Maßnahmen